Skip to main content
Support now

Staff of Secretary General

Henriette Killi Westhrin
Henriette Killi Westhrin
Secretary General
Per Nergaard
Per Nergaard
Deputy Secretary General
Thea Katrin Mjelstad
Thea Katrin Mjelstad
Rådgiver strategi og styring
Helga Forus
Helga Forus
Senior Advisor
Kay-Arne Gamst
Kay-Arne Gamst
Advisor Security
Raphael Neto
Raphael Neto
Rådgiver
Emelie Roer-Eide
Emelie Roer-Eide
Compliance Officer

Communications

Håkon Ødegaard
Håkon Ødegaard
Communications Director
Torunn Aaslund
Torunn Aaslund
Senior Communications Advisor - Editor
Therese Nordhus Lien
Therese Nordhus Lien
Communications Advisor
Ingebjørg Sørenes
Ingebjørg Sørenes
Communications Advisor
Jørn Henning Lien
Jørn Henning Lien
Communications Advisor
Morten Færden Kristensen
Morten Færden Kristensen
Communications Advisor
Shoaib Sultan
Shoaib Sultan
Communications Advisor

Marketing

Hanne Lin Prestegaard
Hanne Lin Prestegaard
Marketing Director
Are Stranden
Are Stranden
Markedsrådgiver
Cecilia Skepp-Antonisen
Cecilia Skepp-Antonisen
Markedsrådgiver
Marianne Verket
Marianne Verket
Konsulent markedsdatabase
Eli Børde Bærland
Eli Børde Bærland
Rådgiver markedsdatabase/spill
Heidi Smerud
Heidi Smerud
Markedsrådgiver
Lena Fiske
Lena Fiske
Markedsrådgiver

Development and Humanitarian Cooperation

Gry Ballestad
Gry Ballestad
Director - Development and Humanitarian Cooperation
Jane Filseth Andersen
Jane Filseth Andersen
Nestleder
Beate Thoresen
Beate Thoresen
Seniorrådgiver Org. utv. og politikk
Trude Falch
Trude Falch
Seniorrådgiver Midtøsten/Nord-Afrika - Syria/Irak
Martin Holter
Martin Holter
Rådgiver Midtøsten/Nord-Afrika
Andrew Thomas Takeshi Preston
Andrew Thomas Takeshi Preston
Rådgiver Palestina, norske bånd til Israels okkupasjon
David Bergan
David Bergan
Seniorrådgiver, Palestina, Irak, Programutvikling
Helle Berggrav Hanssen
Helle Berggrav Hanssen
Rådgiver Latin-Amerika og Norad
Magnus Flacké
Magnus Flacké
Rådgiver Sørlige Afrika
Karin Christoffersen
Karin Christoffersen
Rådgiver Sør-Sudan
Leyla Kutlu
Leyla Kutlu
Rådgiver Monitorering, Evaluering og Læring
Trygve Augestad
Trygve Augestad
Seniorrådgiver, Kambodsja
Mona Wærnes
Mona Wærnes
Rådgiver for Libanon, Bolivia, Guatemala og Honduras
Lisbeth Albinus
Lisbeth Albinus
Rådgiver Syria
Maren Gunnarson Fallet
Maren Gunnarson Fallet
Rådgiver Sør-Sudan
Bergdís Jóelsdóttir
Bergdís Jóelsdóttir
Politisk rådgiver
Eva Langaas
Eva Langaas
Rådgiver
Heena Hasan
Heena Hasan
Seniorrådgiver
Minoo Koefoed
Minoo Koefoed
Rådgiver
Per Ranestad
Per Ranestad
Regional Director Latin-America

Department for Mine Action and Disarmament

Per Håkon Breivik
Per Håkon Breivik
Director - Mine Action and Disarmament
Siv Mjaaland
Siv Mjaaland
Seksjonsleder policy, beskyttelse og beredskap
Grethe Østern
Grethe Østern
Seniorrådgiver
Hans Peter Risser
Hans Peter Risser
Seksjonsleder Afrika, Midtøsten og Latin Amerika
Rasmus Weschke
Rasmus Weschke
Rådgiver beskyttelse og beredskap
Arshad Mubarak Ali
Arshad Mubarak Ali
Rådgiver
Sten Trygve Brand
Sten Trygve Brand
Rådgiver
Mohammad Qasim
Mohammad Qasim
Rådgiver
Nima Nemati Saeid
Nima Nemati Saeid
Rådgiver
Anne Cawthorn
Anne Cawthorn
Seksjonsleder globale systemer og institusjonelle givere
Hilde Jørgensen
Hilde Jørgensen
Rådgiver
Jon Juul Jensen
Jon Juul Jensen
Rådgiver
Kristina Duric
Kristina Duric
Rådgiver
Elias Mukiira
Elias Mukiira
Rådgiver donor
Kendra Dupuy
Kendra Dupuy
Seniorrådgiver
Emil Jeremic
Emil Jeremic
Section manager South-East Europe, Central Asia, South-East Asia, The Pacific
Nouriatou Ntieche
Nouriatou Ntieche
Advisor donors

Organisation and ICT

Ingrid Sætre
Ingrid Sætre
Director - Organisation and Refugee and Integration
Erlend Aarsæther
Erlend Aarsæther
Deputy Director - Organsation
Espen Brekke
Espen Brekke
Advisor
Espen Bruun
Espen Bruun
Advisor First Aid and Rescue Youth
Vegard Standahl Olsen
Vegard Standahl Olsen
Advisor
Ronny Frantzen
Ronny Frantzen
Advisor
Runi Putten
Runi Putten
Advisor
Jonas Vikran Hagen
Jonas Vikran Hagen
Advisor
Ida Kroksæter
Ida Kroksæter
Communications Advisor
Magnus Gjerde Lønneberg
Magnus Gjerde Lønneberg
Rådgiver regionkontor nord
Spør meg om: Organisasjonsopplæring
Mari Størvold Holan
Mari Størvold Holan
Rådgiver solidaritetsungdom
Spør meg om: Internasjonal solidariet
Mona Staven Lundereng
Mona Staven Lundereng
Rådgiver regionkontor Midt-Norge
Spør meg om: Merkedager, Samfunnspolitisk tilskuddsordning. Sekretær for Sentralt Samfunnspolitisk utvalg
Per Øivind eriksen
Per Øivind eriksen
Seniorrådgiver
Spør meg om: Organiasjon og medlemmer, Extrastiftelsen Dam. Sektretær for Organisasjonsutvalget
Jonas Mjønes Volden
Jonas Mjønes Volden
Rådgiver Solidaritetsungdom
Spør meg om: Solidaritetsungdommen

Refugee and Integration

Ingrid Sætre
Ingrid Sætre
Director - Organisation and Refugee and Integration
Lise Mensner
Lise Mensner
Rådgiver Flyktning og inkludering
Spør meg om: Innvandring, integrering, likestilling av minoritetskvinner, diskriminering, kurs&metoder.
Camilla Lillevold-Øverås
Camilla Lillevold-Øverås
Rådgiver Inkludering i arbeidslivet
Spør meg om: Rik på mangfold, diskriminering i arbeidslivet, mangfoldsledelse
Anne Åsheim
Anne Åsheim
Rådgiver region vest
Spør meg om: 1.mai aksjonen, fagbevegelsen lokalt og LO favør
Camilla Peace Sundvoll
Camilla Peace Sundvoll
Rådgiver Flyktning og inkludering
Spør meg om: Innvandring, integrering, likestilling av minoritetskvinner, motvirke diskriminering, kurs&metoder.
Irma Julardzija
Irma Julardzija
Rådgiver Flyktning og inkludering
Spør meg om: Folkevenn og diskriminering i arbeidslivet
Magnhild Otnes
Magnhild Otnes
Rådgiver Flyktning og inkludering (Leder i HK-klubben)
Åsa Sellevoll Hebnes
Åsa Sellevoll Hebnes
Megler
Spør meg om: DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken
Marita Holmeset-Varpe
Marita Holmeset-Varpe
Politisk rådgiver
Spør meg om: Politikk og synlighet, sammensatt diskriminering, inkludering, rasisme og utlendingsrett
Trine Røsand
Trine Røsand
Rådgiver Gardermoentjenesten
Spør meg om: Overføringsflyktninger

HR

Hans Eric Haug
Hans Eric Haug
HR Director
Siri Kvenild
Siri Kvenild
Arkivar
May Guibaud
May Guibaud
Seniorrådgiver
Anne Karine Brinck-Lund
Anne Karine Brinck-Lund
HR-rådgiver
Lilit Sanasa
Lilit Sanasa
Sentralbord
Ina Elise Lillegård
Ina Elise Lillegård
HR-rådgiver
Lisa Jane Caley
Lisa Jane Caley
HR-rådgiver
Wenche Klyve-Gomér
Wenche Klyve-Gomér
HR Seniorrådgiver
Halldis Augensen
Halldis Augensen
HR-rådgiver
Raena Aslam
Raena Aslam
HR-rådgiver
Beate Bruun
Beate Bruun
HR-rådgiver

Finance

Christian Stenseng
Christian Stenseng
Finance Director
Torkjell Lein
Torkjell Lein
Regnskapssjef
Åge Skagestad
Åge Skagestad
Teamleder controllere
Ivar Aamodt
Ivar Aamodt
Controller logistikk
Heidi Tienhaara
Heidi Tienhaara
Controller økonomi
Dejan Potara
Dejan Potara
Rådgiver logistikk
Linda Brox
Linda Brox
Controller økonomi
Jannecke Røed
Jannecke Røed
Controller økonomi
Catarina Stärk Knoph
Catarina Stärk Knoph
Controller
Jogeir Myklebust
Jogeir Myklebust
Regnskapscontroller
Ian Macbeath
Ian Macbeath
Økonomikonsulent
Celina Hoang
Celina Hoang
Økonomikonsulent
Rodi Ilgen
Rodi Ilgen
Økonomikonsulent
Esma Mulic
Esma Mulic
Økonomikonsulent
Christer Aarstadberg
Christer Aarstadberg
Økonomikonsulent
Elisabeth Brandt
Elisabeth Brandt
Lønnsansvarlig
Synnøve Hansen
Synnøve Hansen
Lønningsansvarlig
Inger Johanne Minde
Inger Johanne Minde
Regnskapscontroller
Minh Giang Quoc
Minh Giang Quoc
Regnskapscontroller
Reili Aamodt
Reili Aamodt
IT-leder
John Toven
John Toven
Seniorrådgiver
Audun Syvertsen
Audun Syvertsen
Rådgiver IKT
Glenn Arne Haugslien
Glenn Arne Haugslien
IT-konsulent
Kenneth Meidell
Kenneth Meidell
IT-konsulent
Yitagesu Weldehana
Yitagesu Weldehana
IT-konsulent